SYK Gümrük Müşavirliği
Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Toplantısı Hazırlıkları Sürüyor

03-06 Aralık 2013 tarihleri arasında Endonezya'nın Bali Bölgesi'nde gerçekleştirilecek olan ve 159 üyeli Dünya Ticaret Örgütü için dönüm noktası olarak kabul edilen Bakanlar Konferansı öncesinde, gündemde hangi hususların yer alacağına ilişkin belirsizliğin sürdüğü ifade ediliyor. Son birkaç aylık dönem içerisinde, Bali'de gündeme gelmesi beklenen pakete yönelik önemli müzakerelerin yürü

üldüğü belirtilirken; bahse konu görüşmelerin başarılı olması halinde DTÖ'nün kuruluş yılı olan 1995'ten bu yana ilk çok taraflı ticaret anlaşmasının tesis edileceği vurgulanıyor. Öte yandan DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, üye ülkelerin inanılmaz bir müzakere çabası sarf etmiş olmasına rağmen Bakanlara sunulabilecek ve üzerinde anlaşılmış bir paketin henüz var olmadığını dile getirdi.


Devamı için tıklayınız...

Anket
Ülkemizin stratejik konumundan daha fazla fayda sağlaması için sizce hangi yolun izlenmesi tercih edilmelidir?
Hammadde ve ara mal kalemlerindeki ticarette avantajlar sunan transit üs konumunda olmak
Düşük maliyetli üretim ve geniş dağıtım kanalları oluşturarak alternatifsiz olmak
Belli ürün veya hizmetlerde tekelleşerek vazgeçilemez olmak
Gümrük Haber Aboneliği