İnsan Kaynakları

SYK Gümrük Müşavirliği'nde, çalışanların uyumlu , etkin, sürekli gelişim içerisinde olmaları insan kaynakları çalışmalarımızda temel prensibimizi oluşturmaktadır. Çalışmalarımızın tüm paydaşlarımız tarafından açık bir biçimde anlaşılması için sürekli iyileştirme faaliyetleri yapılmaktadır. İnsan kaynakları politikalarını oluşturarak yürütmek en temel insan kaynağı yaklaşımımızdır.
Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimini, iş kollarımızın yanı sıra gelişmeye açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesini benimseyerek yapmaktayız.

Diğer Benimsediğimiz ilkeler arasında; ilkelerine uymak vardır.

Ücret Yönetimi

SYK Gümrük Müşavirliğinde ücretler, adil ve rekabetçi ücret politikaları ve yüksek performans standartları ile başarıyı sürdürülebilir kılmak amacıyla yılda bir kez; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans parametreleri dikkate alınarak düzenlenmektedir.

İşe Alım Yönetimi

İnsan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve şirket ihtiyaçlarına göre işe alım yapmaktayız. Ekip çalışmasına yatkın, müşteri odaklı ve kurum kültürümüze değer katacak çalışma arkadaşlarını şirketimiz bünyesinde istihdam etmek temel işe alım politikamızdır.

Performans Yönetimi

Şirketimizin stratejik hedeflere ulaşılmasında önemli rol üstlenen uygulamalarımızdan bir tanesi de performans yönetimi sistemimizdir. Çalışanlarımızın objektif bir biçimde değerlendirilmesini sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmak, motivasyonlarını arttırmak ve başarıyı ödüllendirmek için şirketimizde yılda bir defa performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde çalışanlarımızın bireysel gelişimleri, iş hedefleri ve yetkinlik düzeyleri açısından ölçümleri yapılmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Planlama Yönetimi

SYK Gümrük Müşavirliği çalışanlarımızın mesleki gelişimlerine önem vermekle birlikte bireysel gelişimlerine de önem vermektedir.Bu sebeple çalışanlarımızın eğitim olanakları ile gelişimlerini sürekli olarak desteklemek amacı ile 2007 yılında SYKAKADEMİ kurulmuştur. SYKAKADEMİ, çalışanlarımızın gelişimini destekleyecek faaliyetlerin planlandığı öğrenme, gelişim ve paylaşım platformudur.

SYKAKADEMİ çatısı altında çalışanlarımızın eğitim talepleri alınmaktadır ve genel eğitim ihtiyaçları tespit edilerek yıllık eğitim programları oluşturulmaktadır. Çalışanlarımıza verilen tüm eğitimlerin değerlendirme sonuçları analiz edilerek verimlilikleri ölçülmektedir.

Öneri Sistemi Yönetimi

SYK Gümrük Müşavirliği' nde online ortamda tüm çalışanlarımızın katılımına açık öneri sistemimiz bulunmaktadır. Çalışanlarımız tarafından gelen her türlü iyileştirici ve uygulanabilir öneriler tüm süreçlerimizin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Öneri sistemimize katkıda bulunan her çalışanımız ödüllendirilmektedir.

Takdir Tanıma Sistemi Yönetimi

Çalışanlarımızın bağlılığını, motivasyonunu, başarısını, yüksek performansını arttırmak amacıyla şirketimizde 2012 yılında Taktir- Tanıma sistemi oluşturulmuştur.

Takdir – Tanıma Sistemine göre çalışanlarımızı kıdem-teşvik ödülleri, öneri ödülleri, kalite ödülleri, iyileştirme ödülleri ve temsil ödülleri başlıkları altında ödüllendirmekteyiz.